FPT Shop - Tuyển Dụng Vị Trí Kỹ Sư Lập Trình .NET

Ho Chi Minh , District 3
Expired

The Job

- Tham gia vào các dự án lập trình, phát triển hệ thống phần mềm tại công ty
- Lập trình tích hợp hệ thống quản lý, hệ thống thanh toán
- Vận hành hệ thống ứng dụng thương mại khi đi vào hoạt động
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Quản lý
* chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Your Skills and Experience

+ Có kinh nghiệm lập trình thông thạo Javascript, Ajax, HTML/CSS, HTML
+ Hiểu biết về DOM HTML Object và các thuât toán
+ Có kinh nghiệm làm việc với các CSS Framework (Bootstrap)
+ Sữ dụng thành thạo ít nhấtt 1 ngôn ngữ CSS Preprocessor (LESS/SASS)
+ Có kinh nghiệm lập trình JavaScript vào một trong các thư viển jQuery/YUI/Prototype...
+ Sữ dụng tốt các công cụ làm việc như Team Foundation, Git, SVN

Why You'll Love Working Here

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...
- Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.