.NET Developer (C#, MVC)

Đường N5 KCN Tây Bắc Củ Chi, Ho Chi Minh
See map
Others
17 days ago

The Job

-Lập trình hệ thống phần mềm trên nền tảng .NET.
-Hỗ trợ,nghiên cứu giải quyết các yêu người dùng
-Làm việc trên các Database MySQL, Oracle, SQL Server, …
-Xây dựng kế hoạch công việc để hoàn thành đúng hạn
-Xây dựng tài liệu kỹ thuât,tài liệu hướng dẫn sử dụng,tài liệu phân tích

Your Skills and Experience

-Tốt nghiệp công nghệ thông tin có liên quan hoặc APTECH
-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Có khái niệm,tư duy logic cơ bản về lập trình
-Biết lập trình các ngôn ngữ lập trình C#,VB.Net,ASP.NET MVC…
-Có kinh nghiệm (Cơ bản) về cơ sở dự liệu SQL SERVER,Oracle database

Why You'll Love Working Here

  • Annual, International labor day, tourist, Mid Autumn reward.
  • Salary review yearly.
  • Year-end lottery gift.
  • Paid Insurance by total salary.
  • Annual health check, Wedding or Funeral support.
  • Health and Social insurance.
  • Free Lunch allowance.
  • Birthday gift.
  • Year End party.