Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some java jobs for you.

Software Engineer (Java, C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Công ty Startup vốn Nhật Bản
 • Cơ hội trở thành Team Leader
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản

2 Java Web Dev up to $2200

Ho Chi Minh
 • Small "Hands On" Team
 • Leading Edge Technology
 • Sign-on and Profit Share Bonus

Software Dev in Japan(Java,JavaScript,C#

Ha Noi
 • Lương: Từ 23 man yên/tháng
 • Nơi làm việc:Nhật Bản (Nagoya)
 • Hỗ trợ 100% nhà ở

20 Software Developers (Java/ C#/ Web)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Work in global environment
 • Chance to learn new technology

Urgent 5 Web Developers (Java, PHP, C#)

Ho Chi Minh
 • Nghỉ mát hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật

Java/J2EE Developers (OOP)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

Android Dev (Java, Mobile Apps) ~ $1500

Ha Noi

Sr Java Developer(JavaScript, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội làm việc/ Training ở Mỹ
 • Lương hấp dẫn ($1,500-$2,000)
 • Thưởng dự án + tháng lương 13

Junior Developer (Java / JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Up to $1.500

Java Developer

Ho Chi Minh
 • Health insurance
 • Very attractive salary
 • 100% salary in probation

10 Senior Java/ J2EE Developer

Ho Chi Minh
 • Training opportunities
 • Onsite opportunities
 • Healthcare checkup & insurance

Java Swing Developer - Up to $1,500

Ho Chi Minh
 • Salary up to 1500$
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague

Senior Web Developer (Java/ J2EE, PHP)

Ho Chi Minh
 • Salary up to 1500$
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague

Sr. Java Software Engineer - Fullstack

Ho Chi Minh

Java/C# Developers (Finance products)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive salary
 • Work in global environment
 • Chance to learn new technology

3 Server Developers (NodeJS, Java, C#)

Ha Noi
 • Phát triển hệ thống >20k CCU
 • Game online đẳng cấp thế giới
 • Thưởng dự án xứng đáng

03 Java Developers (MySQL, JavaScript)

Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Chế độ thưởng hấp dẫn
 • Đánh giá lương 2 lần/năm

10 Java Developers (Oracle, SQL) ~ $1500

Ha Noi

Junior Java Dev (JavaScript, IoT)

Ho Chi Minh

Web App Developer (Java/ JavaScript)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent