Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some java jobs for you.

05 Software Developers (Java, C#, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Nghỉ phép 18 ngày/năm
 • Xét lương 1 lần/năm
 • Đào tạo kiến thức chuyên môn

SE for Java Web Application (JD61)

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Receive more than 15m salary
 • Many group activities

Chuyên viên Bảo mật (Java, C/C++)

Ha Noi

Java Developer (Spring, Microservices)

Ho Chi Minh

Junior Software Dev (Scala/Java/PHP)

Ha Noi

Java Developer (CSS/J2EE)

Ho Chi Minh

Senior Java Developers (JSP)

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring, MVC)

Ha Noi

Java Developer

Da Nang

Java Developer

Ho Chi Minh
 • Provide Macbook/Laptop
 • Cool office at the heart of D1
 • Free lunch/Snack/drink daily

10 Backend/Web Developers Java/Oracle

Ho Chi Minh
 • Happy Hour hàng tháng
 • Được đào tạo học tiếng Nhật
 • Cơ hội công tác ở Nhật

Java Developer (Spring / JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Nice boss, friendly colleague
 • Challenge in large-scale PJs
 • Many clubs/ awards/ events

15 Java Developers (JavaScript, MySQL)

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • Hưởng min 14 tháng lương
 • Cơ hội đi onsite tại Nhật

Senior/Leader Java (Spring)

Ho Chi Minh
 • Global security company
 • Attractive salary & benefits
 • 100% SI & Extra Health care

Senior Java Developer (BigData,Backend)

Ho Chi Minh
 • 1month sign-on bonus,McBookPro
 • Western,open-minded work style
 • Max 2 days/month work at home

Java Team Leader (Javascript) ~$1500

Ha Noi
Ha Noi

Senior / Tech Lead Java (Joining Bonus)

Ho Chi Minh

Full-stack Java Dev. (micro-services)

Ho Chi Minh

Java Technical Architect (microservices)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (JavaScipt, Spring)

Ha Noi

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản