Developers (Android, iOS)

1 Tran Huu Duc, Hanoi, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
Ha Noi, Other, Ha Noi
See map
28 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
  • Môi trường làm việc năng động, dẫn đầu thị trường

The Job

- Phát triển các ứng dụng di động liên quan đến nội dung số.
- Xây dựng các giải pháp cộng đồng, mạng xã hội, OTT phục vụ hàng triệu người dùng.
- Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm thiết kế luồng nghiệp vụ người dùng; đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng di động bằng ngôn ngữ Android và iOS.
 

Your Skills and Experience

- Nắm vững một trong các ngôn ngữ lập trình Android, iOS.
- Thành thạo objective C, Swift; các framework: UIKit, StoreKit, MessageUI,CFNetwork, CoreData.
- Có kinh nghiệm về RESTful, RxJava, RxAndroid, MVC, MVP, Dagger2, Retrofit, SQLite, Realm.
- Có kinh nghiệm về lập trình hướng đối tượng OOP, SOAP service.
- Có kinh nghiệm làm việc với Sqlite, MSSQL Server, MySQL.
- Có kinh nghiệm tối ưu hóa performance và tối ưu hóa cho các loại device khác nhau.
- Hiểu biết về logic, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, design pattern.
- Có thể sử dụng tiếng Anh để phục vụ công việc
 

Why You'll Love Working Here

Lĩnh vực hoạt động của Viettel Media là công nghệ và nội dung số (sản phẩm Mocha, Keeng, Tiin, Netnews...).Thị trường hoạt động là toàn cầu. Nói là founder vì chúng tôi sẽ sống chết cùng sản phẩm. Nói là start-up vì những sản phẩm này chúng tôi sẽ phát triển 10 đến 20 lần nữa trong tương lai để hình thành một lĩnh vực kinh doanh đầy sáng tạo. Công nghệ sẽ là nền tảng lõi, giúp các sản phẩm này có thể phục vụ hàng chục, hàng trăm triệu người dùng, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống. Hãy tưởng tượng, một ngày không xa, số lượng người dùng các sản phẩm của chúng tôi sẽ vượt số thuê bao di động Viettel đang có, vươn khắp toàn thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đang rất cần tập hợp những kỹ sư công nghệ cùng chí hướng, có khát vọng, sẵn sàng chấp nhận thử thách để xây dựng một công ty sáng tạo, hướng tới tương lai.