192 developer jobs in Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

Frontend Java Dev (Angular, React, Vue)

Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic

Senior Java Developer (SQL, JavaScript)

Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic

05 Golang Developers (AWS)

Ha Noi
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài

PHP Developer-Bonus upto 1 month salary

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe Generali

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Yearly trips cùng gia đình
 • Sản phẩm cho hàng triệu user
 • Tăng lương 2 lần/năm + thưởng

Frontend .Net Developer (MVC, AngularJS)

Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic

Senior Fullstack.Net Dev (C#, SQL, JS)

Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic