Developer (JavaScript, HTML, CSS)

Số 1 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thu Duc, Ho Chi Minh
See map
Expired

Job Description

1. Nhiệm vụ cơ bản
- Nắm vững qui tắc về kỹ thuật lập trình, thống nhất tư tưởng, cách làm việc trong bộ phận.
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thông số kỹ thuật của dự án,
- Hỗ trợ trưởng nhóm, trưởng phòng về phân tích kỹ thuật để hoàn thành các nhiệm vụ, dự án được giao đúng hạn.
- Nghiên cứu và phân tích tính khả thi của dự án CNTT về khía cạnh kỹ thuật, đề xuất lựa chọn đúng đắn, cũng như đảm bảo chất lượng, chức năng của hệ thống phát triển đáp ứng yêu cầu và tiến độ chung.
- Phân tích nguyên nhân (root-cause analysis), trả lời các yêu cầu hàng ngày về hệ thống cũng như các vấn đề gặp phải.
- Báo cáo các hoạt động liên quan tới hệ thống phần mềm CNTT cho Ban lãnh đạo và quản lý trực tiếp.
 

2. Phát triển và triển khai các ứng dụng
- Phối hợp với các nhóm khác trong phòng CNTT để triển khai các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.
- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để cập nhật, chỉnh sửa hệ thống/ứng dụng hiện có, và/hoặc phát triển các hệ thống/ứng dụng mới.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thay thế, sửa đổi ứng dụng khi không còn hiệu quả.
 

3. Triển khai các dự án theo yêu cầu
- Triển khai các dự án công nghệ cho theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Trực tiếp tham gia các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ.
- Tiếp thu công nghệ mới và chuyển giao công nghệ.
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, bộ phận các hoạt động liên quan đến công nghệ mới
- Phối hợp xây dựng hệ thống quy định, quy chế để vận hành hệ thống công nghệ mới.
 

4. Tư vấn về định hướng phát triển CNTT cho ban lãnh đạo.
- Nghiên cứu & tư vấn giải pháp CNTT giúp cho công ty giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu chi phí, giảm

Your Skills and Experience

. Học vấn: Cử nhân chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

 Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 1-3 năm liên tục về kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển phần mềm doanh nghiệp/ phát triển website.
- Có khả năng phân tích nghiệp vụ (Business Analyst): kỹ thuật lấy yêu cầu, kỹ thuật phân tích quá trình kinh doanh, kỹ thuật lập mô hình.
- Ngôn ngữ phát triển ABAP (Advance Business Application Programming_ một ngôn ngữ lập trình phát triển các ứng dụng SAP), Java sẽ là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm phát triển SAP là lợi thế
- Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các dự án về E-Commerce.
- Có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc phần mềm, triển khai AI và Machine Learning, phát triển các dự án E-Commerce sẽ là điểm cộng .

Năng lực và kỹ năng:
- Có kiến thức :
+ ASP MVC, ASP.NET (JavaScript, CSS, HTML, JQUERY..)
+ PHP, CSS, JavaScript, Java Core...
+ MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Mongo, Oracle...
+ API, ESB
- Trong đó, yêu cầu thành thạo ít nhất 02 ngôn ngữ lập trình backend (.Net, Java, PHP, Python, Ruby on Rails...), 02 ngôn ngữ lập trình frontend (HTML5, CSS, JS,...) và 01 hệ cơ sở quản trị dữ liệu (SQL, MySQL, Mongo,...).
- Kinh nghiệm phân tích, xây dựng các application web-based, phát triển WordPress & Joomla component, module, plugins…
- Kỹ năng code và phát triển Online Shopping Cart cho Magento, WordPress & Joomla websites
- Kiến thức tốt về Web standards và kỹ năng viết code xHTML/CSS tuân thủ theo chuẩn W3C, đảm bảo chạy tốt trên các trình duyệt IE6+, FireFox, Opera, Safari, Chrome
- Có khả năng tự phân tích dự án để có thể làm việc với hiệu quả cao
- Có khả năng làm việc nhóm, sẵng sàng chia sẻ kiến thức cho cấp dưới.
- Tư duy tốt, kỹ năng đa chiều.
- Đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.