Developer (C#, VB.NET)

Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II Hung Yen
See map
8 days ago

The Job

  • Phát triển phần mềm theo yêu cầu của công ty
  • Hỗ trợ người dùng khắc phục các sự cố về phần mềm và sửa lỗi máy tính
  • Nhiệm vụ khác

Your Skills and Experience

  • Dưới 30 tuổi
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lập trình trên visual studio (C#, VB)
  • Có thể cài đặt sửa lỗi máy tính
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống mạng nội bộ và hỗ trợ người dùng
  • Có hiểu biết về hệ thống máy tính sử dụng domain
  • Có kinh nghiệm về lập trình tại các nhà máy sản xuất là một lợi thế
  • Ngôn ngữ CV: tiếng Anh