Developer (C#, JavaScript, AngularJS)

Lô P-4, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã An Hòa , Huyện An Dương , Hải Phòng
See map
33 days ago

Job Description

- Ứng dụng và cải tiến các phần mềm quản lý hệ thống hiện có.

- Phát triển các ứng dụng mới theo nhu cầu công việc.

- Chi tiết trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn.

Your Skills and Experience

- Khả năng áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, nguyên tắc, lý thuyết cho kỹ thuật lập trình.

- Ứng viên có chuyên môn trong các ngôn ngữ lập trình: Visual Studio C#, JavaScript, Css, Angular...

- Hệ thống cơ sở dữ liệu: MSSQL, MYSQL, Oracle, Bootstrap.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống Khai phát.

- Linh hoạt, tinh thần trách nhiệm công việc cao.