36 designer jobs in Ho Chi Minh

Games Designer (All levels)

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Premium health insurance
  • 13th month salary + bonus

Games Mobile Designer (IOS/Android)

Ho Chi Minh
  • Mức lương cao thỏa thuận
  • Đào tạo khóa học chuyên môn
  • Đặc biệt tiệc tùng hằng tuần

Product Designer

Ho Chi Minh
  • Fast-moving, agile environment
  • High promotion opportunity
  • Good colleague