Database Engineer (Oracle, System Admin)

54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Contributing your talent to develop top class
 • Working with the latest technology stacks
 • Friendly,young,dynamic & open working environments

The Job

-   Có nhiệm vụ đảm bảo dữ liệu luôn luôn sẵn sàng, được bảo vệ chống rò rỉ và hư hỏng, cũng như dễ dàng truy cập khi cần thiết

-   Cài đặt và bảo trì phần mềm: cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu và cấu hình để sử dụng. DBA xử lý việc bảo trì các bản cập nhật và bản vá

-   Tạo các kế hoạch và quy trình sao lưu, phục hồi dựa trên các phương pháp khả thi nhất trong nhanh

-   Kiểm soát người có quyền truy cập và loại quyền truy cập nào họ được phép

-   Hoạch định tài nguyên: nắm rõ độ lớn và sự tăng trưởng của cơ sở dữ liệu hiện tại để đưa ra dự đoán về nhu cầu trong tương lai

-   Giám sát cơ sở dữ liệu về các vấn đề hiệu suất và điều chỉnh cơ sở dữ liệu: Giảm thiểu thời gian chết cơ sở dữ liệu và quản lý các tham số để cung cấp phản hồi truy vấn nhanh

-   Triển khai và duy trì bảo mật và mã hóa cơ sở dữ liệu. Những điểm yếu tiềm ẩn của phần mềm cơ sở dữ liệu và có phương án để giảm thiểu rủi ro

-   Thực hiện kiểm tra và đánh giá thường xuyên để đảm bảo an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

-   Thực hiện các hoạt động bảo trì hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu của Oracle và SQL và các hệ thống thông tin nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động chương trình hiệu quả

Your Skills and Experience

-   Kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu chung như triển khai cơ sở dữ liệu, sao lưu và bảo trì tài khoản

-   Kinh nghiệm quản lý các tính năng nâng cao cụ thể của nền tảng cơ sở dữ liệu (ví dụ: clustering, encryption, logical/physical standby, ETL, replication)

-   Kinh nghiệm trong Oracle Enterprise phiên bản 12c
(Stand Alone and Real Application Clusters)

-  Ứng viên bắt buộc có chứng chỉ OCA/OCP

-   Có kinh nghiệm về Microsoft SQL Server 2008+

-   Kiến thức chung về phần cứng và mạng

-   Giải quyết vấn đề và kỹ năng phân tích tốt

-   Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và đàm phán

-   Thành thạo các ngôn ngữ thao tác dữ liệu, các nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu

-   Khả năng làm việc dưới áp lực

-   Sẵn sàng cập nhật những phát triển trong công nghệ mới

-   Cam kết tiếp tục phát triển chuyên môn

-   Ngôn ngữ (tiếng Anh): Thông thạo đọc / viết / nghe / nói

-    Challenge

-   Respect

-   Originality

-   Beyond Customer’s Expectation

Why You'll Love Working Here

Compensation:

 • 13th month salary.
 • Flexible and rewarding review policy for outstanding contributions.
 • Dedicated budget for staff training: technical, soft skills, English, Korean classes.
 • Opportunity to attend training courses in Korea when enough seniority year.
 • Telephone allowance.
 • We pay Health and social insurance.
 • We pay PIT.

We care all your events:
 

 • Birthday gift
 • Marriage Gift
 • Baby born Gift
 • Holiday and Tet Gift
 • Funeral support

Paid leave:
 

 • 12 days of annual leave + 1 days of Establishment Ceremony Date.
 • Flexible policy for leave application

Healthcare
 

 • We provide yearly health check-up with International Hospital.

Team Building activities:
 

 • Annual outdoor Team building
 • Monthly birthday Party