DATA LAKE Developer (Golang/Python/Java)

Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
16 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng
 • Được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo
 • Đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng

The Job

 • Phát triển và duy trì ống dữ liệu có thể mở rộng và đáng tin cậy để nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào Data Lake, đảm bảo định dạng dữ liệu đúng và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu, đảm bảo người dùng cuối có thể nhận dữ liệu nhanh chóng.
 • Phát triển và duy trì nền tảng Big Data có khả năng mở rộng cao cho phép thu thập, lưu trữ và lập mô hình phân tích các tập dữ liệu khổng lồ từ nhiều kênh. Xác định và duy trì ống dữ liệu , cấu trúc dữ liệu, định dạng dữ liệu để hình thành giải pháp kinh doanh.
 • Phát triển và hình thành các giải pháp phân tích big data và batch/ realtime để tận dụng các công nghệ mới nổi
 • Làm việc theo nhóm để xây dựng hồ dữ liệu Hadoop thế hệ tiếp theo, và các ứng dụng phân tích trên một nhóm các công nghệ Hadoop cốt lõi.
 • Đánh giá các công nghệ và sản phẩm mới, nghiên cứu để xác định các cơ hội tác động đến chiến lược kinh doanh, yêu cầu kinh doanh và hiệu suất có thể đẩy nhanh truy cập dữ liệu.
 • Làm việc với bộ phận Phân tích nâng cao để lập kế hoạch và thực hiện tạo thông tin chi tiết có tác động cao thông qua phân tích big data
 • Đảm bảo quản lý cấu hình thích hợp và kiểm soát thay đổi được thực hiện trong suốt quá trình di chuyển mã

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên về Công nghệ thông tin/ Quản lý dữ liệu/ Big Data/ MIS
 • Cấp Nhân viên: ưu tiên các bạn sinh viên có GPA >= 7.0, TOEIC >= 600, yêu thích dữ liệu và mô hình dữ liệu.
 • Cấp Chuyên viên:thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình trong công nghệ Big Data: Python, Java, Scalar, Go lang v.v.../ Kinh nghiệm liên quan đến Data Architect/ Data Model, Data Lake/  lập trình Backend API từ 2 năm trở lên.     
Kinh nghiệm thực tiễn về các nền tảng và công cụ  " dữ liệu lớn " bao gồm nhập dữ liệu ( batch & realtime ), chuyển đổi và phân phối trong hệ sinh thái Hadoop  ( Hadoop, Pig, Hive, Flume, Ozie, Avro, YARN, Kafka, Storm và Apache Ni-Fi ), kinh nghiệm về backend microserver, Điện toán đám mây như Google, AWS, các dự án về Big Data trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế.
Có khả năng đọc các tài liệu chuyên ngành IT bằng tiếng Anh.

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng