Data Analyst

Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
16 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng
 • Được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo
 • Đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng

The Job

 • Phát triển cấu trúc điều khiển trong một môi trường đơn giản để đảm báo tính chính xác và chất lượng của dữ liệu thông qua tất cả các kênh dữ liệu.
 • Cung cấp tư duy lãnh đạo và tham gia vào các dự án có liên quan đến luồng dữ liệu và quy trình dữ liệu.
 • Đảm bảo kiểm soát các ứng dụng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách thực hiện phân tích các lỗ hổng trong tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Phối hợp xử lý các lỗ hỏng trong tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách làm việc với Khối kinh doanh và Công nghệ thông tin.
 • Làm việc với các đơn vị kinh doanh để thu thập và hiểu các yêu cầu chức năng , phát triển các câu truy vấn phức tạp và cung cấp các báo cáo

Your Skills and Experience

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT, tài chính ngân hàng, hoặc kết hợp chuyên ngành học với kinh nghiệm làm việc có liên quan đến quản trị dữ liệu
 • Cấp Nhân viên: ưu tiên các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp có GPA > 7.0, TOEIC > 600, yêu thích về mảng dữ liệu.
 • Cấp Chuyên viên: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu, 1 năm kinh nghiệm về SQL, 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng