CVCC Mô hình và công cụ rủi ro

Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Lộ trình công danh rõ ràng
  • Nghỉ thứ 7, chủ nhật

The Job

- Phát triển và triển khai Mô hình Rủi ro áp dụng đối với Khách hàng vay tiêu dùng bao gồm: Application score, behavior score, collection score

- Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình

- Chuẩn bị báo cáo theo dõi thẻ điểm định kì

- Kiểm định, phân tích, đánh giá hiệu quả của Mô hình nội bộ/bên ngoài

- Xây dựng mô hình bao gồm phân loại dữ liệu cho từng phân khúc khách hàng, đưa ra tiêu chí phân loại, lựa chọn các chỉ tiêu chí, chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, chạy mô hình, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtesting), sử dụng SPSS, SAS code v.v.. và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình

- Định kỳ theo dõi mức độ ổn định, năng lực của từng mô hình QTRR tín dụng đã được xây dựng, và của từng cấu phần, chỉ tiêu. Đưa ra tiêu chí đánh giá các chỉ tiêu định tính, định lượng, hành vi, lịch sử giao dịch, và chạy mô hình phục vụ việc kiểm định lại mô hình
(backtesting), sử dụng SPSS, SAS code v.v.. và nắm rõ kỹ thuật chạy mô hình, kiểm định mô hình

- Nghiên cứu và phát triển các Mô hình, phương pháp, cách áp dụng mới

- Đào tạo và chuyển giao kiến thức kinh nghiệm cho các nhân sự mới trong nhóm hoặc các nhân sự của Khối QTRR có liên quan

Your Skills and Experience

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Toán, Công nghệ thông tin, Toán tài chính, Toán ứng dụng, thống kê, toán kinh tế, tài chính ngân hàng,....

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: R, Python, SAS, SQL, …

- Có kiến thức về thống kê, xây dựng mô hình rủi ro

- Có khẳng năng đọc tài liệu tiếng anh, và kĩ năng viết cơ bản

- Có khả năng học hỏi nhanh, tư duy logic

Why You'll Love Working Here

- Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, rộng mở
- Lương và chế độ phúc lợi hấp dẫn
- Có cơ hội tham gia các dự án lớn của Khối Quản trị rủi ro
- Nghỉ Thứ 7 và CN