127 c# jobs in Vietnam for you

3 Developer Python/C# Upto $2,000

Ha Noi

Web & Backend Developers (ASP.NET C#)

Ha Noi

05 Junior Software Devs (C#/Java/PHP)

Ha Noi

2 .NET Web & Back-end Devs (ASP.NET C#)

Ha Noi

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

Fullstack Software Dev (.Net/ReactJS/C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

10 .NET Developer( C#, MVC) 550$- $2000

Ha Noi

AI Engineer (Python, C++, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET) ~up to $2K

Ha Noi
 • Attractive salary and benefits
 • Technical training sessions
 • Great career path

Junior/Senior Tester ( .NET, C#, QA )

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Junior .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

05 .NET Developer (C#) ~$1,500

Ha Noi
 • Salary upto $1500
 • Phúc lợi tốt, có flexible time
 • Làm tại Hà Nội

[Urgent] Unity 3D Developer (C#)

Ho Chi Minh

Mid/Senior Developer (.NET,C#,Winform)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

.NET Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, C#, JS, CSS)

Ho Chi Minh

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (PHP/C#/JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Được Huấn luyện, đào tạo.
 • Mỗi năm đều xét tăng lương.
 • Phụ cấp đi lại, lương tháng 13

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.