148 c# jobs in Vietnam for you

Senior .NET Dev(C#, WinForm, SQL)

Ha Noi

5 Junior Software Devs (C#/Java/PHP)

Ha Noi
 • Technical Training
 • Flexible Time
 • MacBook pro

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Web Developer (ASP.NET, C#, MVC)

Ha Noi

Senior .NET Software Engineer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, C#) ~ $1500

Ha Noi

BackEnd Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET/C#) Up $1700

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

[Up to 1500$] Mobile Games Unity (C#)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

Senior .NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • Thử thách với các kỹ thuật mới
 • Học hỏi để trở thành quản lý
 • Văn phòng mới tháng 7/2020

Junior .NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • Thử thách với các kỹ thuật mới
 • Học hỏi để trở thành quản lý
 • Văn phòng mới tháng 7/2020

.NET Dev (C#, .NET Core) | Sign-on Bonus

Ho Chi Minh

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

5 .NET Developer (C#, ASP.NET, MVC, SQL)

Ha Noi
 • Công việc ổn định
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Chế độ khen thưởng hấp dẫn

Senior Backend Dev (C#, .NET, Azure)

Ho Chi Minh
 • Technology startup
 • Young talent team
 • High benefit

.NET Developer (C#/ASP.NET Core/SQL)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

10 .NET Developer (ASP.NET, C#, VB.NET)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN