CRM, VAMS System Admin (.NET/C#/SQL)

Kien Long Bank
Floor 1 - 2 - 6, Sunshine Center, 16 Pham Hung street, My Dung ward, Nam Tu Liem, Ha Noi
9 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Được đào tạo chuyên nghiệp
 • Quỹ thưởng “Đồng hành và phát triển của Kien Long"
 • Lương thưởng hấp dẫn

Job Description

 • Hỗ trợ người dùng các sự cố phát sinh trong quá trình tác nghiệp.
 • Cấp mới user cho các nhân sự tân tuyển hoặc thay đổi chức danh mới cần user.
 • Cài đặt, tạo sản phẩm trong hệ thống các ứng dụng khác của ngân hàng, các chương trình tác nghiệp theo thực tế phát sinh.
 • Thực hiện kiểm tra, chạy thử nghiệm các chương trình trước khi đưa vào sử dụng chính thức.
 • Soạn thảo tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo cho các phần mềm mới đưa vào sử dụng.

Your Skills and Experience

 • Có kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu, nghiệp vụ ngân hàng. 
 • Có kỹ năng lập trình .Net, C#, Java, Oracle, SQL,jbase 
 • Ưu tiên ứng viên thường trú tại địa bàn và/hoặc đã có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng khác.
 • Kỹ năng về xử lý dữ liệu trên SQL Server, Excel.

Why You'll Love Working Here

 • Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng chuyên nghiệp.
 • Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.
 • Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật.
 • Được hỗ trợ chi phí xăng xe, tiền điện thoại, chế độ công tác,…
 • Được thưởng thu hồi nợ, hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.
 • Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.
 • Được thưởng thêm Quỹ thưởng “Đồng hành và phát triển của Kienlongbank” theo kết quả làm việc trong năm.
Kien Long Bank