Core Java Developer (Oracle, SQL)

Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng
 • Được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo
 • Đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng

The Job

 • Cùng với bộ phận thiết kế để lập thiết kế chi tiết; tham gia phát triển các chương trình ứng dụng ngân hàng số; tham gia tìm kiếm, khắc phục các sai sót khi xảy ra lỗi vận hành.
 • Tham gia biên soạn và bàn giao mã nguồn, tài liệu kỹ thuật; tham gia đào tạo người sử dụng khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng/Phó phòng, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phân công.
 • Tham gia lập thiết kế chi tiết
 • Tham gia khắc phục sự cố khi vận hành
 • Tham gia phát triển ứng dụng ngân hàng số
 • Tham gia tìm hiểu nghiệp vụ
 • Tham gia biên soạn và bàn giao mã nguồn

Your Skills and Experience

 • Trình độ đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
 • Kiến thức sâu về các nghiệp vụ kế toán, tài chính ngân hàng
 • Kiến thức về các sản phẩm ngân hàng nói chung và ACB nói riêng
 • Kiến thức phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 • Kiến thức về ứng dụng CSDL Oracle, MS SQL và các ngôn ngữ lập trình
 • Kiến thức về luật pháp và các quy định liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tin học Ngân hàng
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận thiết kế và thử nghiệm.

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng