Code Web Developer (JavaScript, PHP)

44C, Hồ Điều Hòa, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
See map
32 days ago

The Job

  • Lập trình quản lý hệ thống website của công ty. 
  • Tối ưu code dâtbase, thiết kế và quản lý csdl MySQL

Your Skills and Experience

  • Có kinh nghiệm thực tế lập trình js, php
  • Thao tác tốt html, css , js bootstrap, json xml...

 

Why You'll Love Working Here

  • Thu nhập theo khả năng có thể thương lượng.