Chuyên viên Thiết kế Ứng dụng (C#, Java)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
Ho Chi Minh
9 days ago

The Job

 • Chịu trách nhiệm thiết kế ứng dụng có nhiệm vụ phát triển thiết kế ứng dụng chi tiết phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ. Phát triển tích hợp ứng dụng theo kiến trúc SOA.
 • Đưa ra thiết kế chi tiết ứng dụng, prototype, data flow, data design, work flow,...
 • Phát triển tích hợp ứng dụng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc phòng phát triển, Trưởng bộ phận thiết kế ứng dụng chi tiết.
 • Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình của VIB.

Your Skills and Experience

Bằng cấp và kinh nghiệm/ Kiến thức và kĩ năng/ Ngôn ngữ:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT.
 • Có kinh nghiệm về thiết kế ứng dụng, sử dụng các công cụ thiết kế ứng dụng UML, Use cases, SPARX, phân tích chức năng, ….
 • Có kinh nghiệm trong việc đưa ra các giải pháp phân tích, phát triển các ứng dụng phần mềm.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu ORACLE, Data ware house, ETL, …
 • Có kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ phát triển như C#, Java, ASP.Net MVC/ Core
 • Có nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế.
 • Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Tiếng Anh - Ưu tiên;