Chuyên viên phần mềm (C++, C#)

Đường 2/9, Hai Chau, Da Nang
See map
8 days ago

The Job

Xây dựng và phát triển các phần mềm theo yêu cầu của Công ty.
NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Lập trình
a. Chi tiết
- Phân tích thiết kế chi tiết các chức năng phần mềm.
- Lập trình các chức năng phần mềm theo phân công.
- Tiếp nhận, vận hành các phần mềm.
- Bảo trì phần mềm.
b. Tần suất thực hiện: Thường xuyên
2. Tham mưu, đề xuất
a. Chi tiết
- Đề xuất các ý kiến, ý tưởng để cải tiến và nâng cao hiệu quả của hệ thống.
b. Tần suất thực hiện: Khi có phát sinh
KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Hoàn thành nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ khác (nếu có) khi được gia

Your Skills and Experience

1. Trình độ đào tạo: Đại học
2. Kinh nghiệm chuyên môn: Công nghệ phần mềm hoặc tương đương. Tối thiểu có 01 năm kinh nghiệp về Lập trình phần mềm. Thành thạo một trong các ngôn ngữ C++, C#, VB6.
3. Kỹ năng quản lý: Không
4. Khả năng / kỹ năng:
- Tổ chức công việc
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Trình bày và xử lý tình huống
- Sáng tạo, linh hoạt trong công việc
5. Kiến thức:
- Đọc, hiểu chính xác các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
6. Chứng chỉ: Không.

Why You'll Love Working Here

- Lương, thưởng hấp dẫn
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc năng động