Chuyên viên cao cấp Kiểm thử (Tester)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
Ho Chi Minh
18 days ago

The Job

 • Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch của Bộ phận theo định hướng của Phòng Chuyển giao Công nghệ và Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng;
 • Kiểm thử và quản lý phiên bản cho các ứng dụng công nghệ phù hợp với danh mục yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng kiểm thử và hạn chế rủi ro khi đưa lên môi trường thật;
 • Quản lý tất cả các yêu cầu cơ sở hạ tầng thử nghiệm, bao gồm cả môi trường, thiết bị thí nghiệm, cứng/ mềm/ trung gian, thông tin liên lạc và dữ liệu kiểm thử, yêu cầu bảo mật và truy cập;
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý các tài liệu thử nghiệm và các quy trình kiểm thử liên quan đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai;
 • Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Bộ phận;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về tài chính, ngoại ngữ,  khoa học công nghệ;
 • Tối thiểu kinh nghiệm 7 năm (đối với Chuyên gia)/ 5 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 2 năm (đối với Chuyên viên) về phân tích yêu cầu, thử ghiệm phần mềm về các sản phẩm trong ngân hàng;
 • Yêu cầu có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống CoreBank và CoreCard của ngân hàng
 • Ưu tiên kinh nghiệm trong việc vận hành, sử dụng phần mềm kiểm thử tự động;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • kỹ năng làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt;
 • Kỹ năng thúc đẩy và đàm phán;
 • Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản