Chuyên viên ANTT (Python)

Đường 2/9, Hai Chau, Da Nang
See map
8 days ago

The Job

Quản trị và vận hành hệ thống / chính sách bảo mật của Công ty.
NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Quản trị và vận hành
a. Chi tiết:
- Triển khai các quy chế, chính sách bảo mật đã được phê duyệt. Theo dõi, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc tuân thủ chính sách an toàn thông tin tại Công ty.
- Tham gia lập kế hoạch, thiết kế, triển khai các hệ thống bảo mật; phòng chống, ngăn chặn Virus đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống CNTT.
- Tham gia lập giải pháp, thiết kế, triển khai các cách thức vận hành hệ thống công nghệ thông tin an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện bảo trì, bảo hành, gia hạn bản quyền,... cho các thiết bị.
- Cập nhật nhật ký công việc, nhật ký sự cố, hồ sơ kỹ thuật của hệ thống bảo mật hàng ngày.
- Cài đặt, quản lý vận hành hệ thống Microsoft, Linux, Macintosh.
b. Tần xuất thực hiện: Thường xuyên
2. Tham mưu, đề xuất
a. Chi tiết
- Nghiên cứu; cập nhật các giải pháp, công nghệ, bản tin bảo mật mới. Phân tích, đề xuất phòng ngừa, ngăn chặn hoặc cảnh báo kịp thời.
- Biên soạn tài liệu kỹ thuật vận hành, quy trình, quy định liên quan đến hệ thống bảo mật.
b. Tần xuất thực hiện: Khi có phát sinh

Your Skills and Experience

Trình độ đào tạo: Đại học
2. Kinh nghiệm chuyên môn: Mạng máy tính, Bảo mật thông tin hoặc tương đương. Kinh nghiệm tối thiếu 01 năm về An ninh bảo mật.
3. Kỹ năng quản lý: Không
4. Khả năng / kỹ năng:
- Tổ chức công việc
- Trình bày, biên soạn văn bản
5. Kiến thức:
- Đọc, hiểu chính xác các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
6. Chứng chỉ:
- Ưu tiên chứng chỉ bảo mật: CISM, CISSP,...

Why You'll Love Working Here

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật
- Lương thưởng hấp dẫn
- Môi trường làm việc năng động