CVCC Đảm Bảo Chất Lượng Công Nghệ

Bà Triệu, Hai Ba Trung, Ha Noi
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Công ty hàng đầu
 • Công việc tốt
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển

The Job

1. Trách nhiệm trong xây dựng hệ thống chất lượng:

 • Trực tiếp xây dựng hoặc tư vấn các đơn vị xây dựng các văn bản chất lượng (chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, checklist).
 • Ban hành/Hỗ trợ ban hành các văn bản chất lượng.
 • Xây dựng các chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng cho các hoạt động.
 • Quản lý hệ thống văn bản chất lượng.

2. Trách nhiệm trong kiểm soát chất lượng:

 • Thực hiện kiểm tra chốt chặn trong một số quy trình quan trọng.
 • Đánh giá tuân thủ các quy trình.
 • Đo lường các chỉ tiêu chất lượng.
 • Lập các báo cáo chất lượng.
 • Đào tạo, truyền thông, hướng dẫn cán bộ nhân viên cách thực hiện theo quy trình

3.Trách nhiệm trong cải tiến hệ thống chất lượng:

 • Định kỳ rà soát các quy trình, quy định để cập nhật cho phù hợp với thực tế.
 • Đề xuất và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng.

4. Các trách nhiệm khác:

 • Tham gia các dự án theo phân công.
 • Tham gia xử lý rủi ro theo phân công

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý

Your Skills and Experience

 • Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.
 • Am hiểu về ít nhất một lĩnh vực công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, vận hành hệ thống, quản lý dự án, đảm bảo an ninh thông tin).
 • Am hiểu ít nhất một trong các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CMMI, ITIL, …)
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT & Quản lý Chất lượng CNTT
 • Thành thạo các nghiệp vụ quản lý chất lượng (xây dựng, triển khai, đánh giá, đo lường các qui trình)
 • Biết cách áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng: ISO9000, CMMI, ITIL, …
 • Thành thạo trong việc tổ chức thông tin và làm báo cáo

Why You'll Love Working Here

LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI

“Nếu bạn có động lực, tự tin và sẵn sàng làm việc hết mình, hãy GIA NHẬP CHÚNG TÔI. Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội hiện thực hóa các khả năng của bạn trong một môi trường làm việc đầy thách thức nhưng cũng rất thân thiện, nơi các nhân viên ưa thích chế độ lương thưởng cao tương ứng với hiệu quả làm việc, cơ hôi phát triển nghề nghiệp nhanh chóng và kinh nghiệm học hỏi ưu việt từ những nhà lãnh đạo đẳng cấp quốc tế”

Công ty hàng đầu

 • Một trong những ngân hàng hàng đầu và phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.
 • Với đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
 • Chú trọng đến yếu tố con người xoay quanh các giá trị.

Công việc tốt

 • Môi trường làm việc thân thiện.
 • Tự chủ và linh hoạt.
 • Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

Cơ hội thăng tiến và phát triển 

 • Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
 • Có cơ hội được huấn luyện và học hỏi từ các chuyên gia tài chính quốc tế (HSBC) và đội ngũ lãnh đạo hàng đầu trong nước.
 • Chú trọng trong công tác đào tạo.

Chế  độ đãi ngộ

 • Lương cố định cạnh tranh
 • Cơ hội đạt được mức thưởng tài chính cao với kết quả làm việc tốt.
 • Chế độ phúc lợi cạnh tranh.