C# Developer (ASP.NET, SQL)

88 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Go Vap, Ho Chi Minh
See map
30 days ago

Job Description

-Tham gia xây dựng dự án phần mềm, website do công ty yêu cầu
-Tìm hiểu công công nghệ mới áp dụng vào công việc để đổi mới cách làm và tăng hiệu quả
-Tìm và khắc phục sự cố trên phần mềm, website
- Làm công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Your Skills and Experience

-Sử dụng thành thạo C# (asp.net, Netcore), AngularJs
-Cơ sở dữ liệu SQL Server
-Hiểu biết kết nối API
-Am hiểu Html, Css

Why You'll Love Working Here

- Quyền lợi được hưởng: được hưởng mức lương theo chức danh chuyên môn nghiệp vụ và các khoản tiền thưởng theo quy chế tiền lương thưởng của Công ty ban hành.
- Được nghỉ phép năm, lễ tết,... theo quy định chung của Công ty.
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Công ty và quy định của Nhà nước hiện hành.