IT - Business Analyst (Digital Banking)

Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB

Job Description

Thực hiện phân tích các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ được hiện thực hóa trên kênh Digital Banking
a. Thu thập yêu cầu
- Thu thập yêu cầu từ đối tác, phòng ban nghiệp vụ liên quan như team sản phẩm, team telesales, …
- Mô hình hóa và tổng hợp các yêu cầu.
b. Phân tích
- Các interfaces tương tác khách hàng như mobile app, web app, landing pages, social media…
- Các interfaces hợp tác với các đối tác phục vụ cho khách hàng trong hệ sinh thái chung.
- Các hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng, giao dịch và hành vi khách hàng.
- Các interfaces, platform, tools dành cho đội ngũ phục vụ khách hàng nội bộ như Sales Agent App, Web portal, Teller's portal..
- Các hệ thống quản trị dành cho đội ngũ quản lý, vận hành, giám sát, phân tích….
- Các dịch vụ kết nối (micoservices) với các hệ thống trong OCB và ngoài OCB thông qua ESB, API và SDK/APK.
- Các yêu cầu triển khai các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Omni.
- Thiết kế các giao diện Wireframe.
c. Thực hiện
- Phối hợp team Devs, Designers,... thực hiện các dịch vụ, sản phẩm trên nền tảng Omni.
- Thực hiện các phân tích thay đổi, bổ sung yêu cầu cần thiết trong giai đoạn thực hiện.
d. Triển khai
- Phối hợp Khối Công nghệ, đối tác,… thực hiện triển khai dịch vụ, sản phẩm trên nền tảng Omni.
- Tham gia việc test và kiểm thử trước giai đoạn UAT.

Your Skills and Experience

- Đại học trở lên

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong việc phân tích thiết kế hệ thống

- Yêu thích lĩnh vực Digital Banking

- Chuyên sâu về phân tích thiết kế hệ thống

- Am hiểu về ngôn ngữ mô hình hóa UML, BPMN

- Am hiểu về quy trình phân tích nghiệp vụ

- Am hiểu về quy trình phát triển sản phẩm

- Anh văn trình độ B hoặc tương đương

- Thành thạo tin học Văn phòng. 

- Có  trách nhiệm công việc

Why You'll Love Working Here

- 13th month salary, year-end bonus from 2-6 months salary base

- Competitive salary, commensurate with ability

- Working environment with deep specialization

- Evaluation for annual salary increase

- Bonus and welfare regime

- Regular internal training in professional knowledge and soft skills.

OCB is a dynamic Joint Stock Bank, with 200 trading units in 120 transaction points