Backend - Ruby on rails Developer

Tripath Việt Nam, 54 Liễu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Attractive salary & bonus
 • Promoting Opportunities
 • Chance to work in Korea

The Job

 • Build educational management system with Rails
 • Design schema for relational DB with high flexibility (reusability, configurability)

Your Skills and Experience

 • Expert experience with following best practice conventions and project structure
 • Experience with frontend development (HTML5, Bootstrap, SCSS, Webpack, ...)
 • Expert experience with designing RESTful WS
 • Expert experience with relational DB (Postgres, MySQL, ...). Must be able to comprehend complex queries in SQL and understand the EXPLAIN query
 • Experiance with asynchronous/interval task processing (Cronjob, Delayed Job)
 • Experience with message queue, memory cache (RabbitMQ, Kafka, Redis, ...)
 • Experience with using Docker is an advantage
 • Expert experience with Git
 • Experience with SPA stack (Angular, React + redux, VueJS) is a plus
 • Have at least one product (that you involved) which is currently in production mode, be able to show it and talk about it

Why You'll Love Working Here

 1. Chúng tôi luôn coi con người là tài sản đáng quý nhất. Ở đây bạn được làm những việc bạn muốn, bạn cho là đúng thỏa sức với những sáng tạo vô hạn của bạn
 2. Được làm việc với những trẻ trung yêu đời, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Và hơn nữa Tổng Giám Đốc của chúng tôi xuất phát điểm từ nhân viên IT nên sẽ có chung chí hướng với bạn
 3. Bạn sẽ được nhận những giá trị vật chất tương xứng những điều bạn bỏ ra, bạn sẽ được thăng tiến theo mức độ phát triển của mình
 4. Bạn có cơ hội được giao lưu làm việc tại Hàn Quốc, được chứng tỏ bản thân trong môi trường làm việc trong nước cũng như quốc tế
 5. Và hơn nữa đến với chúng tôi bạn được là chính bạn, và phát triển con người bạn theo cách mà bạn muốn