Senior Backend Dev (Java/Spring/MySQL)

., District 1, Ho Chi Minh
See map
5 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Môi trường năng động, vui trẻ
 • Đào tạo, phát triển chuyên môn
 • Lương thưởng phù hợp

Job Description

 • Đảm bảo sự vận hành logic của hệ thống
 • Tham gia xây dựng platform quản lý và cung cấp các dịch vụ Fintech (bao gồm mobile app, web app, service platform).
 • Tham gia xây dựng các hệ thống báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh.
 • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Your Skills and Experience

•Làm việc với Java 1.8 trở lên, Microservices Framework, Spring Boot Framework và hiểu biết về các thành phần trong hệ sinh thái có liên quan.

•Làm việc với các hệ CSDL phổ biến: PostgreSQL, MySQL, MongoDb.

•Làm việc với hệ thống message queue: Kaffka, RabbitMq.

•Xử lý tích hợp hệ thống qua REST API, Web Service.

•Hiểu biết tốt về thiết kế và lập trình hướng đối tượng, design pattern.

•Làm việc với Docker.

Lợi thế:

• Có khả năng giao tiếp, viết tài liệu bằng tiếng Anh.

•Có kiến thức và kinh nghiệm liên về ERP, CRM, mobile app.

•Có kinh nghiệm triển khai hệ thống có sử dụng các dịch vụ chạy cloud của AWS, Azure, GCP, Alibaba cloud.

• Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm: Redis, Kafka, ElasticSearch, Consul, ZooKeeper, Kubernetes.

•Hiểu biết về Funtional Programming.

Why You'll Love Working Here

 • Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực
 • Được tham gia đào tạo, huấn luyện nhằm trau dồi và nâng cao kỹ năng cần thiết
 • Tham gia các hoạt đông tập thế hàng tháng, hàng tuần
 • Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
 • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
 • Tặng quà nhân các ngày lễ lớn, sinh nhật...