Backend Developer (Java, MySQL, NodeJS)

1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
10 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Cơ hội công tác nước ngoài
 • Startup tầm cỡ quốc tế

Job Description

Khi mới bắt đầu công việc, bạn sẽ được hỗ trợ đào tạo để hiểu về hệ thống này dưới sự trợ giúp của Technical Lead của công ty. 

 • Tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển của ứng dụng, tập trung vào customize và phát triển tính năng mới sản phẩm của công ty (Java-Spring/MySQL và TypeScript/NodeJS).
 • Viết unit test và integration test.
 • Thiết kế và tùy chỉnh database schema, SQL query. 
   

Your Skills and Experience

*** Yêu cầu:

 • Trình độ: Intermediate trở lên
 • Thành thạo viết SQL
 • Đã làm việc với hệ cơ sở dữ liệu MySQL hoặc tương tự
 • Vững kiến thức về OOP
 • Khả năng viết clean code và refactor, unittest, functional test
 • Đã làm việc với Java, Spring Boot, JPA, Tomcat, Gradle
 • Có khả năng viết Batches processing (for scheduled task)
 • Có kinh nghiệm Rest API
 • Có hiểu biết về Shell script, Linux commands hoặc Docker Container
 • Có hiểu biết về Git, CI/CD
 • Trình độ tiếng Anh tốt (có thể nói và nghe trong giao tiếp cơ bản, có thể đọc và viết tài liệu bằng tiếng Anh)

 

 *** Ưu tiên 

 • Có kinh nghiệm làm việc với bộ phận nghiệp vụ
 • Đã từng làm tại ngân hàng hoặc hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
 • Có kinh nghiệm xử lý hệ thống báo cáo
 • Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống phân tán
 • Có khả năng vận dụng caching để tăng hiệu suất hệ thống
 • Biết cơ bản về JavaScript

Why You'll Love Working Here

 • Mức lương cao từ 800$ - 1500$ cùng quyền nhận cổ phiếu của công ty
 • Cơ hội làm việc và công tác tại nước ngoài
 • Công ty đóng 100% bảo hiểm y tế và xã hội theo quy định của nhà nước
 • Công ty mua thêm gói bảo hiểm sức khoẻ cao cấp của Bảo Việt, với rất nhiều lợi ích và sử dụng được ở các bệnh viện cao cấp như Hồng Ngọc, Vinmec, Việt Pháp.... với mức hỗ trợ chi trả lên tới 500,000,000 VND / tháng. Đặc biệt, những người thân trong gia đình (như vợ, con) có thể cùng tham gia gói bảo hiểm này với mức giá ưu đãi.
 • Review tăng lương sau 6 tháng
 • Phụ cấp xăng xe + ăn trưa