Backend Developer (Corebanking & Card)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
18 hours ago

The Job

• Phát triển, nâng cấp và tích hợp các ứng dụng

• Phát triển và cập nhật tài liệu về giải pháp và triển khai ứng dụng ngân hàng lõi: Corebanking, Card System

• Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ.

• Đưa ra các giải pháp công nghệ

• Báo cáo công việc với cấp trên.

Your Skills and Experience

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT.

• Phát triển thành thạo trên Oracle, PL/SQL (Procedure, package, Job …)

• Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình: ASP.Net Core 2 (Angular...), ASP.Net MVC, VB.Net, ...

• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống thẻ: Am hiểu về ISO message, EMV, ATM, POS, tích hợp các kênh thanh toán với hệ thống thẻ.

• Có hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng lõi là một lợi thế.

• Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

• Tiếng Anh - Ưu tiên;