Back-End Developer (Java, Python)

Ho Chi Minh

The Job

 • Quản lý và phát triển phát triển website công ty.
 • Hổ trợ bộ phận DVKH.
 • Làm việc với quản lý người nước ngoài

Your Skills and Experience

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
 • Ngôn ngữ Python + Django + Gitlap
 • Web host: Amazon EC2 - Amazon Web Services
 • Angular + Nodejs
 • Một số khác (Thứ yếu): Javascirpt, css, ngôn ngữ PHP, và photoshop

Why You'll Love Working Here

 • Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.
 • Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
 • Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.
 • Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty
 • Du lich hằng năm