Senior Backend Dev: NodeJS và MongoDB

River Bank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • 5 days working/week and flexible working time.
 • Insurance full salary. Bonus 02 times per year.
 • Work hard play hard. Uncountable day off

The Job

 • Xây dựng và phát triển hệ thống Crawler dữ liệu
 • Quản lý và xây dựng API cho việc trao đổi dữ liệu giữa server & người dùng.
 • Tập trung phát triển logic xử lý nghiệp vụ hệ thống phía máy chủ
 • Xây dựng và bảo trì dữ liệu với CSDL tập trung trên MongoDB và tích hợp với Redis, …
 • Đảm bảo hiệu năng máy chủ và khả năng sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu dữ liệu từ phía Front-end.
 • Làm việc với team Front-end và team Mobile để hoàn thiện sản phẩm
 • Địa chỉ làm việc: The Galleria Office Buiding - Lầu 8, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Quận 3, TPHCM
 • Title email ứng tuyển: [SeniorBE] - Tên ứng viên

Your Skills and Experience

Có kiến thức tốt và sâu về:

 • JavaScript và các Framework của Javascript: ReactJS, NodeJS, VueJS, ...
 • NodeJS và các Framework của NodeJS: Express, SailsJS, …
 • Lập trình bất đồng bộ và giải quyết các vấn đề liên quan.
 • Server-side template: EJS, Jade, Handlebars, …
 • Server-side CSS: Stylus, LESS, …
 • Vận hành và xây dựng Data Crawler

Có kiến thức cơ bản về:

 • Công nghệ Front-end: HTML, CSS3
 • Bảo mật hệ thống, chính sách chứng thực người dùng trong môi trường đa hệ thống, đa server & đa môi trường.
 • Nguyên lý xây dựng ứng dụng có khả năng mở rộng.
 • Có khả năng thiết kế dữ liệu cho hệ thống lớn: GraphQL API, …
 • Cầu toàn trong công việc,  tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn gắn bó lâu dài
 • Có máy tính cá nhân để làm việc.

Why You'll Love Working Here

 • Competitive salary, various bonus and raise base on your performance.
 • 5 working days /week with flexible working time
 • Work with the online video leading of Asia and International partners.
 • Opportunity to be promoted to higher position.
 • Participate in training courses by Prof.
 • Explore your capacities and abilities when work in an active, creative, fast moving environment.
 • Enjoy working time with daily coffee and special shopping voucher.
 • Insurance bas on full salary.
 • All benefit according to Vietnam Labor Law.

And many other benefits, let's join us to discover!