Automation Tester- Up to 2000$

191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi
See map
5 hours ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Chance to grow up in your career path
  • Talented and enthusiastic colleagues.
  • Amazing new tech in Bigdata & AI

Job Description

• Phối hợp với lập trình viên thực hiện kiểm tra phần mềm bằng cách cung cấp các trường hợp kiểm thử, công cụ kiểm thử, đào tạo về chất lượng và môi trường

• Hỗ trợ các nhóm phát triển cung cấp sản phẩm với chất lượng và hiệu quả cao

• Theo dõi chất lượng đầu ra và đưa ra những phương pháp có thể cải thiện chất lượng của nhóm.

• Dự báo và ngăn ngừa các vấn đề có thể phát sinh.

Your Skills and Experience

Kỹ năng bắt buộc

• Vững kiến thức và kinh nghiệm về kiểm thử thủ công.

• Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về kỹ thuật kiểm thử & thiết kế kịch bản kiểm thử.

• Có kinh nghiệm và kiến thức về các loại hình kiểm thử phần mềm.

• Có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị dữ liệu kiểm thử trong cơ sở dữ liệu.

• Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về kiểm thử tự động, sử dụng các công cụ như: Java, Maven, Selenium, Appium, RestAssured, Serenity,…

Kỹ năng cần có

• Kinh nghiệm tốt trong việc khắc phục sự cố, tìm nguyên nhân gốc của vấn đề.

• Kinh nghiệm với quy trình phát triển phần mềm Agile - Scrum.

• Kinh nghiệm với thử nghiệm white box là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống triển khai CI/CD là một lợi thế.

• Kinh nghiệm với kiểm thử hiệu năng là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm sử dụng Linux là một lợi thế.

Kỹ năng mềm

• Khả năng phân tích, tư duy và giải quyết vấn đề tốt.

• Phối hợp với nhóm tốt trong việc đánh giá vấn đề/sự cố.

• Làm việc hiệu quả trong môi trường có cường độ nhanh.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Kỹ năng giao tiếp tốt; chú ý chi tiết.

• Sẵn sàng tìm hiểu các công nghệ và quy trình kiểm thử mới.

Why You'll Love Working Here

- Join a professional working environment where you will see talented and enthusiastic colleagues. 
- Governmental insurance and other compensation according to labor law 
- Chance to grow up in your career path