95 asp.net jobs in Vietnam for you

ASP.NET Web Developer (.NET, English)

Ho Chi Minh

05 .NET Dev (ASP.NET, C#) - Upto 1500$

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#) ~ $1500

Ha Noi
 • Review lương 2 lần/năm
 • Thưởng 3-4 tháng lương/năm
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty

Junior .Net Dev (C#, ASP.NET) $600-$1200

Ha Noi

Sr. Backend Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

06.Net Dev (ASP.NET, C#)- Up to $2000

Ho Chi Minh
 • Môi trường làm việc PHẲNG
 • Nhiều cơ hội và thử thách
 • Lương & Thưởng theo năng lực

.NET Developer ( ASP.NET, .NET CORE)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

10 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

6 Junior Web Developers -ASP.NET/.NET/C#

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

.Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Ha Noi

Senior .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Sr NodeJS Developers (.NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET developer (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh

Junior 5 .NET Developers (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

.Net Developers (MVC ASP.NET)$1300-$2200

Ho Chi Minh

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!