61 asp.net jobs in Vietnam for you

.NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh - District 1

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi - Cau Giay

2 .NET Web & Back-end Devs (ASP.NET C#)

Ha Noi - Dong Da

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi - Nam Tu Liem

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi - Cau Giay
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

[Hanoi] 08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi - Thanh Xuan
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ
ASP.NET .NET
2 days ago

Full-stack .NET Developer (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh - Phu Nhuan
 • Work directly with Norway team
 • Chance to go onsite in Norway
 • Flexible working environment

Web & Backend Developers (ASP.NET C#)

Ha Noi - Nam Tu Liem

02 .NET Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh - District 1

03 .NET Developers (ASP.NET, MVC)

Ha Noi - Dong Da
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

.NET Developer (C#, ASP.NET) ~up to $2K

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Attractive salary and benefits
 • Technical training sessions
 • Great career path

Middle .NET Developer (ASP.NET, Agile)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh - District 2

.Net Developer (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh - Tan Binh

.NET Developer (ASP.NET, C#, JS, CSS)

Ho Chi Minh - District 1

C# Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh - Go Vap

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi - Thanh Xuan
Ho Chi Minh - Tan Binh

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh - District 2

Web Developer (Java, C#, ASP.NET)

Others

Kỹ sư Phần mềm (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi - Hoang Mai

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.