Application Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng
 • Được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo
 • Đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng

The Job

 • Lập kịch bản thử nghiệm 

 • Tiến hành thử nghiệm sau khi hoàn tất lập trình 

 • Hỗ trợ cho Đơn vị yêu cầu nghiệm thu chương trình. 

 • Tham gia tìm hiểu các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm và phối hợp với các Phòng ban liên quan tìm giải pháp khắc phục. 

 • Biên soạn tài liệu hướng dẫn thao tác cho người sử dụng theo từng hồ sơ nếu có phát sinh thao tác mới

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các Ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Tài chính và Ngân hàng
 • Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng: Các sản phẩm, quy trình nghiệp vụ. 
 • Kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng. 
 • Kiến thức về Core banking, Internet banking. 
 • Kiến thức về công nghệ thông tin
 • Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm việc thử nghiệm
 • Năng lực xây dựng kịch bản, cũng như thử nghiệm ứng dụng. 
 • Năng lực giao tiếp và thuyết phục. 
 • Năng lực đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh phục vụ công việc. 
 • Năng lực làm việc theo nhóm

Why You'll Love Working Here

Bắt Tay Cùng ACB

 • Bạn có thêm 10.000 đồng nghiệp tại 365 đơn vị trên cả nước.
 • Bạn được chia sẻ những mối quan tâm với một cộng đồng thân thiện, tôn trọng con người
 • Bạn tiếp cận với kiến thức, kỹ năng mới nhất bằng các phương pháp tư đào tạo hiện đại
 • Bạn làm chủ con đường sự nghiệp trong một môi trường luôn vận động, đầy thách thức
 • Chế độ phúc lợi, đãi ngộ của bạn được bảo đảm
 • Bạn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa

Và Nếu Bạn Là Một Nhân Tài Của ACB

 • Chúng tôi tạo điều kiện để bạn chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến công bằng, nhanh chóng.
 • Bạn được quy hoạch, huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn lực trung, dài hạn cũng như đủ năng lực kế thừa
 • Có sự đánh giá, ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng