Application Development (Banking)

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
23 days ago

Job Description

• Tham gia triển khai, phát triển các dự án/ công việc liên quan đến các yêu cầu nghiệp vụ của Bộ phận phát triển và vận hành ứng dụng về: tiền gửi, chi lương, bảo hiểm…

• Thực hiện các yêu cầu phát triển, tích hợp ứng dụng cho toàn hàng.

• Tìm hiểu, nghiên cứu các xu hướng, công cụ mới để đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp phục vụ hỗ trợ kinh doanh của VIB.

• Chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì các ứng dụng thuộc bộ phận mình phụ trách, đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định.  

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Your Skills and Experience

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về khoa học máy tính, CNTT hoặc Toán Tin
  • Tối thiểu kinh nghiệm 5 năm (Chuyên gia)/ 3 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 2 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 1 năm (đối với Chuyên viên) trong phát triển ứng dụng, tích hợp hệ thống
  • Kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển bậc cao: Oracle Form/Report, C# - ASP.Net, Java, PL/SQL, Store Procedure, …
  • Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle, hoặc Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB, …
  • Kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng: sản phẩm ngân hàng lõi, tiết kiệm, tiền gửi, kênh thanh toán, đi  điện liên ngân hàng: SWIFT, CITAD,…
  • Tiếng Anh – Ưu tiên

Why You'll Love Working Here

Thu nhập cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành. VIB áp dụng Cơ chế tiền lương minh bạch, công bằng và tương xứng với mức độ đóng góp của từng cá nhân nên bạn hoàn toàn có quyền tự quyết định mức thu nhập của bản thân. Bên cạnh đó, chính sách Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc và Thưởng bằng cổ phiếu cũng là một trong những cấu phần thu nhập hấp dẫn và liên tục được cải thiện.

Môi trường chuyên nghiệp

Tại VIB, bạn sẽ được làm việc trong các văn phòng khang trang với trang thiết bị, công nghệ hiện đại. Môi trường làm việc dân chủ, cùng đội ngũ lãnh đạo và đồng nghiệp tài năng, kinh nghiệm và thân thiện, nhiệt tình sẽ giúp bạn có cơ hội học hỏi, phát huy cao nhất năng lực và thế mạnh của bản thân, tạo điều kiện cho cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp của bạn.