17 angularjs web developer jobs in Vietnam for you

.NET Developer (C#, SQL, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

Front End Engineer (React JS, AngularJS)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds

Web Dev (PHP/Angular/ReactJS)

Ha Noi

Senior Web Developer (ReactJS) ~ 2300$

Ha Noi

Angularjs + .NET Core Developer

Ha Noi

Frontend Developer (JavaScript, ReactJS)

Ho Chi Minh

2 Full-stack Developer (.NET)

Ho Chi Minh

Web Developer (.NET / Angular/ ReactJS)

Ho Chi Minh

PHP Lead (AngularJS, JQuery)

Ho Chi Minh

Web Frontend Dev (PHP, JS, Angular,..)

Ho Chi Minh

Senior Full-Stack - Upto $2500 & Macbook

Ho Chi Minh

Fullstack Software Engineer (All levels)

Ho Chi Minh

Sr FrontEnd Developer (Joining Bonus)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Frontend Developer

Ho Chi Minh

Frontend Dev (VueJS, Angular) upto1600$

Ha Noi

Front-end Engineer (JavaScript, HTML)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội thử thách với dự án lớn
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc tốt

FrontEnd Software Engineer - JD116

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Salary up to 15 mons
 • Professional environment

People also searched

AngularJS Developer AngularJS

Company Spotlight

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.