Android Engineer - Up to 40 millions

139/1A Phan Dang Luu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
See map
10 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • A unique opportunity to disrupt logistics market
 • People-oriented environment with great colleagues
 • Great compensation package with ESOP

The Job

Roles and Responsibilities/ Vai trò & Trách nhiệm

 • Develop android application in EcoTruck platform based on microservice architecture./ Phát triển ứng dụng android trong hệ sinh thái EcoTruck dựa trên kiến trúc microservice
 • Cooperate with the team during the development of the product and the final validation / Phối hợp với các thành viên trong qui trình sản phẩm
 • Review & support for other project teams to create work products such as functional specifications, design, test plan / Đánh giá và hỗ trợ các team khác trong qui trình định nghĩa, thiết kế vè kiểm định sản phẩm.
 • Adherence to programming and testing standards, accuracy and creativity in finding efficient solutions to given requirements  / Tuân thủ các tiêu chuẩn về lập trình và kiểm định, để nâng cao tính chính xác và tìm ra giải pháp hiệu quả với yêu cầu..

Your Skills and Experience

Education and Experience Requirements/ Yêu cầu

 • Bachelor degree in a related field or equivalent / Có bằng Đại Học trong các ngành liên quan
 • Experience 2-5 years in Android (native) / Có kinh nghiệm từ 2-5 năm trong  ngôn ngữ lập trình Android
 • Willing to study new languages with given opportunities / Sẵn sàng học một ngôn ngữ mới khi có cơ hội

Preferred Skills/ Các kỹ năng cần thiết

 • Good English communication is preferred / Khả năng tiếng Anh tốt sẽ được ưu tiên.
 • Data mindset and analytical skills are big bonuses / Có tư duy số học và kỹ năng phân tích là một lợi thế lớn.
 • Understand of data structures, algorithms / Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Experience working with remote data via web-service, and database / Có kinh nghiệm làm việc với môi trường web-service và cơ sở dữ liệu
 • Knowledge of the general version control system (any) / Có kiến thức về các nền tảng kiểm soát phiên bản
 • Creative and innovative problem-solving skills / Sáng tạo và có những kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Experience with performance and/or security testing is a plus / Có kinh nghiệm với việc kiểm định bảo mật là một lợi thế.

Candidates have to participate in  coding challenges with some very basic algorithm and data structure  (online) for the first round of interview. These exercises are to verify candidate logical thinking and not complex.  / Ứng viên sẽ phải tham gia vài bài kiểm tra về thuật toán cơ bản và cấu trúc dữ liệu  (online) ở vòng phỏng vấn đầu tiên. Các bài này để kiểm tra tính hợp lý trong suy nghĩ của ứng viên và không phức tạp..

At EcoTruck, engineers are encouraged and given research time to apply new technology into platform, and it can be failed as long as engineers know why and it can help platform better. / Tại EcoTruck, kỹ sư được khuyến khích và trao thêm thời gian nghiên cứu để áp dụng các công nghệ mới, và cho phép thất bại  miễn sao biết rõ nguyên nhân, và việc áp dụng này có thể làm hệ thống tốt hơn.  

Why You'll Love Working Here

Salary ranges / Mức lương 

 • Gross salary from 20,000,000 VNĐ to 40,000,000 VND / Mức lương tổng hơp từ 20 triệu đến 40 triệu VNĐ.

Other benefits/ Các phúc lợi khác 

 • The 13th month salary/Lương tháng 13
 • ESOP based on performance and contribution/Cổ phần thưởng dựa vào hiệu quả làm việc và sự đóng góp
 • Social insurance and health insurance (on 100% of gross salary)/ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm ý tế được đóng trên 100% lương
 • Additional premium health care/Bảo hiểm y tế cao cấp bổ sung
 • Paid annual health checkup/ Khám sức khoẻ tổng quát hằng năm
 • Performance and salary review at least once a year/ Đánh giá hiệu quả công việc và mức lương ít nhất mỗi năm một lần
 • Monthly team building budget, which does NOT roll over / Có quỹ riêng hằng tháng để từng team tổ chức các hoạt động trong team mình. Quỹ này phải được sử dụng hằng tháng, không được tích luỹ.
 • Company trips and other team building activities (free ticket to do marathon or triathlon) / Kỳ nghỉ dưỡng cho cả công ty hằng năm và các hoạt động team building khác (khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao, miễn phí vé cho marathon và ba môn phối hợp)
 • Office goodies including daily healthy snacks, good coffee and tea, healthy beverages, and a great office atmosphere / Không khí văn phòng thoải mái sáng tạo với nhiều đồ ăn thức uống, cafe, trà miễn phí.