Android Developer (Mobile Apps)

102 Trần Hưng Đạo, District 1, Ho Chi Minh
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

 • Năng Động
 • Tham vọng
 • Thăng tiến

The Job

 • Participating in development VATO application ( and ecosystem applications
 • Participating in technology research and development applied to project requirements.

Your Skills and Experience

 • 2+ years of experience building high-quality Android apps.
 • Good knowledge at OOP and various design pattern.
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle.
 • Experience designing, developing, debugging and deploying Kotlin as the primary language
 • Strong knowledge of MVVM, Design pattern, Architecture Components.
 • Experience background processing, threading, and performance tuning, caching and performance optimization, CI/CD.
 • Experience about Google Map API, rxjava, rxkotlin, Dagger, Firebase.
 • Experience in Unit test.
 • Prior experience building RESTful API’s focusing on integration with back-end services
 • Experience with Git, Jira
 • Have a strong sense of ownership, open-minded and eager to learn
 • Must have a proactive attitude

Why You'll Love Working Here

 • Thưởng: Được hưởng chế độ lương thưởng đều đặn tùy theo năng lực và sự cống hiến.
 • Chế độ phúc lợi và các khoản khác.
 • Đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ theo quy định của công ty.
 • Môi trường làm việc hiện đại, năng động.
 • Được hưởng phụ cấp theo Quy định của Công ty.
 • Môi trường hòa đồng thân thiện, đồng nghiệp luôn quan tâm giúp đỡ nhau.
 • Công ty luôn chăm lo đến đời sống của nhân viên, chế độ lương thưởng và phúc lợi rõ ràng.
 • Đảm bảo chế độ ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.