Android Developer (Java, Kolin)

148A Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

 • Tham gia thực hiện các dự án và xây dựng sản phẩm ứng dụng di động của công ty trên nền tảng Android
 • Tìm kiếm, nghiên cứu các công nghệ mới để phát triển sản phẩm
 • Trao đổi tìm hiểu nhu cầu các bộ phận
 • Viết tài liệu khi có yêu cầu

Your Skills and Experience

 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android
 • Có kiến thức tốt về Design Pattern, Data Structure và Algorithm
 • Am hiểu mô hình MVC/MVVM
 • Sử dụng ngôn ngữ: Java/Kotlin
 • Thành thạo việc sử dụng IDE để phát triển (Eclipse, Android Studio...)
 • Hiểu biết về UI, UX, giao tiếp App với Backend qua REST API hoặc Web Services.
 • Có khả năng đọc/viết tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
 • Hiểu biết về công cụ: Git, Jira
 • Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình iOS

Why You'll Love Working Here

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép
 • Thời gian làm việc: 9h -18h (từ T2 đến T6)
 • Đồng nghiệp: Năng động, Vui vẻ, Nhiệt tình
 • Ngày nghỉ: T7, CN hàng tuần