Our Office Our Office

Android Developer (Flutter/Java/Kotlin)

Con Cưng
14th Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh
5 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • 13-16th month bonus, Incentive bonus, Performance
 • Lifestyle oriented; dynamic&energetic environment
 • Incentive trip, Team Building trip, Training trip

Job Description

-   Lập trình phát triển các dự án phần mềm công ty trên nền tảng Android.

-   Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng do trưởng bộ phận phân công.

-   Đảm bảo hoàn thành công việc đúng deadline.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Your Skills and Experience

 • Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 năm trở lên.
 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, các chuyên ngành: Công nghệ Thông tin,...
 • Thành thạo Kotlin, Java, có kinh nghiệm về NDK và CMake
 • Thành thạo UI component (activity, fragment…), request api (okhttpretrofit….) và database (RealmRoom…)
 • Thành thạo các UI elements (RecyclerView, RelativeLayout, LinearLayout…) và custom View
 • Thành thạo model mapping (i.e. JSON parsing, Object Mapping)
 • Có kiến thức về RxJava, thread management là một lợi thế
 • Có kiến thức về model driven và functional programing là một lợi thế
 • Có kiến thức về Widget là một lợi thế
 • Có kiến thức về Service và event management (EventBus, Broadcast receiver…) là một lợi thế
 • Có kiến thức Flutter, Scrum, SVN, Git là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về design patterns là một lợi thế.

Why You'll Love Working Here

 • Làm việc tại đơn vị bán lẻ Mẹ và Bé có tốc độ phát triển số 1 Việt Nam.
 • Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng của Con Cưng.
 • Kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực đang phát triển tại Công ty.
 • Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
 • Chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: thưởng cuối năm 2-3 tháng lương, thưởng sinh nhật nhân viên, thưởng dự án, ưu đãi mua hàng nội bộ …
 • Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.
 • Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ ốm 6 ngày/năm.
Chuỗi Siêu thị bán lẻ Mẹ và Bé có tốc độ phát triển số 1 Việt Nam