Android Developer

Ho Chi Minh , Tan Binh, Hoang Van Thu
See map
Expired

The Job

 • Thực hiện các ứng dụng Android
 • Nghiên cứu các công nghệ mới và áp dụng vào công việc
 • Triển khai ứng dụng
 • Lập kế hoạch công việc theo yêu cầu
 • Báo cáo tiến độ công việc

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành
 • Có kinh nghiệm làm việc apps Android tối thiểu 1 năm
 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java và các công cụ lập trình Android
 • Am hiểu OOP/Design Patterns
 • Am hiểu và có kỹ năng sử dụng các SDK, API
 • Nắm vững và có kinh nghiệm làm việc với Android Layout
 • Nắm vững các kiến thức về lập trình Android (multithread, service, intent, provider...)
 • Restful API
Ưu tiên:
 • Có thể lập trình iOS
 • Có đam mê và nhiệt huyết của một lập trình viên
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
 • Sử dụng được Unity
 • Từng lập trình mini game hoặc biết chỉnh sửa game
 • Tiếng Anh đọc hiểu tốt