Android Developer

Ha Noi , Cau Giay, Duy Tân
See map
Expired

The Job

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android.
- Tham gia xây dựng ý tưởng cho ứng dụng.

Your Skills and Experience

- Kinh nghiệm:
+ 1 - 3 năm làm ứng dụng trên nền tảng Android
+ Hiểu rõ về lập trình hướng đối tượng với Java,
+ Sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu: SQlite, SQL server.
+ Sử dụng thành thạo các tools lập trình Eclipse IDE, Android SDK.
+ Nắm vững các khái niệm lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình MVC.
+ Làm việc với server – client, xử lí các request, làm việc với SQL, MySQL
+ Ưu tiên ứng viên có App demo hoặc có App tren App Store

- Kỹ năng:
+ Nghiên cứu, tổng hợp.
+ Lập trình.
+ Có tinh thần trách nhiệm với dự án
+ Hoà đồng, sẵn sàng hợp tác cùng với các nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.
Dự án Ban Công: http://bancong.com.vn