5 Android Developer (Mobile Apps, Java)

Pham Viet Chanh, District 1, Ho Chi Minh
See map
14 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Young, dynamic, flexible team
 • 12 days of annual leave
 • Social Insurance package

The Job

 • Work closely with the Product and UX team to develop features for the Android platform
 • Re-architect the app with modern Android best-practices in mind
 • Optimize, solve issues based on user feedback
 • Làm việc trực tiếp với nhóm sản phẩm và UX để phát triển các tính năng dành cho nền tảng Android
 • Cải thiện, giải quyết các vấn đề dựa trên phản hồi của người dùng

Your Skills and Experience

 • At least 1-year experience with Android. The languages used: both Java & Kotlin
 • Knowledge of and experience with OOP principles, MVVM programming, ReactiveX, Dagger, Room
 • Experience with Facebook Android SDK, Google Map/Console SDK, Paypal payment.
 • Familiar with network programming, socket, WebSocket, RESTful API, push notifications
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle from development to distribution.
 • A good attitude and a desire to learn.
 • 1+ năm kinh nghiệm làm việc với Androir. Sử dụng cả Java lẫn Kotlin
 • Kiến thức và kinh nghiệm lập trình OOP, MVVM, ReactiveX, Dagger, Room
 • Am hiểu hoặc từng làm việc với Facebook Android SDK, Google Map/Console SDK, thanh toán Paypal.
 • Hiểu biết về socket, WebSocket, RESTful API, push notifications.
 • Hiểu rõ về chu kỳ phát triển ứng dụng di động đầy đủ từ phát triển cho đến phân phối.
 • Có khả năng tiếp thu nhanh, trình bày tốt
 • Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Why You'll Love Working Here

 • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, Personal Income Tax according to VN Labor Law.
 • Performance bonus plan up to 1 month's salary.
 • 12 days of annual leave.
 • Access to XtayPro’s resources in the Facebook Start program (DropBox, Office 365 (Microsoft), Stripe, Coursera…)
 • Be a part of the first startup from Vietnam to ever win one of the top 3 prizes in the biggest startup competition in the world, K-Startup Grand Challenge 2018.
 • Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân theo Luật Lao động Việt Nam.
 • Thưởng thêm theo năng lực lên tới 1 tháng lương.
 • 12 ngày nghỉ phép hàng năm.
 • Sử dụng các công cụ và tài nguyên nội bộ của XtayPro trong chương trình Facebook Start (DropBox, Office 365 (Microsoft), Stripe, Coursera…)
 • Là một phần của startup đầu tiên từ Việt Nam từng giành được một trong 3 giải thưởng hàng đầu trong cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất thế giới, K-Startup Grand Challenge 2018.
 • https://amp.vnexpress.net/tin-tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/startup-viet-nam-gianh-giai-ba-k-startup-grand-challenge-2018-3850465.html