10 C# Developers (SQL, Oracle)

6/28 Street 3, Lu Gia Housing Estate, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh
See map
Expired

The Job

  • Lập trình, triển khai giải pháp phần mềm Quản lý điều hành khai thác cảng tại các cảng biển ở Việt Nam, sử dụng Winform, lập trình C#, SQL Server hoặc Oracle
  • Lập trình Android điều khiển handheld, máy tính bảng, máy tính công nghiệp.
  • Triển khai phần mềm tại các khu vực cảng biển, kho, bãi tại Việt Nam

Your Skills and Experience

  • Biết lập trình C#, SQL Server
  • Có kiến thức về Network
  • Hiểu biết về quy trình phần mềm
  • Có kinh nghiệm lập trình trên WinForm bằng C# 

Why You'll Love Working Here

  • Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ sau thời gian thử việc
  • Được đi du lịch thường xuyên tại các vùng biển du lịch lớn tại Việt Nam