231 08 lap trinh php uu tien co kn quan ly nhom cong ty phuc thanh 4633 jobs in Vietnam for you

10 PHP Developers

Ha Noi
 • Thưởng và tăng lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

PHP Developer - Up to $1400

Ho Chi Minh

10 PHP Developers (All Level)

Ho Chi Minh
 • Chance to work in US/AUS/Sing
 • English and Japanese classes
 • Inner training new technology

PHP Technical Lead

Ho Chi Minh

5 PHP Seniors/Team Leaders - Up to $1500

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (JavaScript, CSS, HTML)

Ha Noi

PHP Developer (JavaScript, CSS, HTML)

Ha Noi

PHP Web Developers (MySQL, HTML5)

Ho Chi Minh

10 Senior PHP Engineer $1500

Ho Chi Minh
 • Performance review 2 times
 • Health Insurance full package
 • Opportunity for onsite

Software Dev (PHP, Python, JavaScript)

Ha Noi
Get new jobs like these by email

05 PHP Developers

Ho Chi Minh

2 PHP Developers (Magento or Wordpress)

Ho Chi Minh

06 Front-end Developers (AngularJS, PHP)

Ha Noi

02 PHP Developers (15M-20M)

Ha Noi

5 PHP Team Leader 1800$

Ho Chi Minh
 • Performance review 2 times
 • Opportunity for onsite
 • Health Insurance full package

Web Developers (MySQL, Java/PHP)

Ho Chi Minh
 • Đánh giá lương 2 lần/năm
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật

02 PHP Team Leader

Ha Noi

PHP Developer (Laravel)

Ho Chi Minh

PHP Engineer (~$1,300)

Ho Chi Minh
 • Attractive income, competitive
 • Review salary 2 times/year
 • Professional work environment

PHP Developers

Ho Chi Minh
 • Lương thưởng phúc lợi tốt
 • Môi trường làm việc năng động
 • Cơ hội để phát triển kỹ năng

Company Spotlight

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh