234 08 lap trinh php uu tien co kn quan ly nhom cong ty phuc thanh 4633 jobs in Vietnam for you

05 PHP Developers

Ha Noi

05 Developers (PHP, .NET, C#)

Ha Noi

4 PHP developer - Upto 800$

Ha Noi

Tuyển PHP Project Manager (1000-2000$)

Ha Noi
 • Mức lương 1000$-2000$
 • PC: MacBookAir
 • Nghỉ có lương 15 ngày/năm

Middle PHP Developer (Up to $1,000)

Ho Chi Minh

Chuyên gia Lập trình Quốc tế (PHP, .NET)

Ha Noi
 • Tăng lương, lên bậc 2 lần/năm
 • Văn hoá năng động, thẳng thắn
 • Làm việc chuyên gia hàng đầu

02 PHP Developers (Urgent - Up to $1300)

Ha Noi

[Senior] PHP Developer (MySQL)

Ho Chi Minh
 • Buffet, party, birthday, ...
 • Very attractive salary package
 • Plenty of food and snacks

Software Programmers (JAVA, .NET, PHP)

Ho Chi Minh
Da Nang

PHP Developers willing to learn Ruby

Ho Chi Minh
 • Health insurance, bonus
 • Training, travel opportunities
 • Close-knit and supportive team
Get new jobs like these by email

PHP Developer

Ho Chi Minh

PHP Project Leader (Up to $2,000)

Ho Chi Minh

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

15 Full-Stack PHP Developers

Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Lương lên đến $1500
 • Nhiều chính sách phúc lợi tốt

PHP Team Leader 1800$

Ho Chi Minh
 • Performance review 2 times
 • Opportunity for onsite
 • Coffee,Tea,Coca & Beer for all

PHP Developer (Middle, Senior Level)

Ha Noi

PHP Developer

Ho Chi Minh

Senior Web Developers (PHP, MySQL,HTML5)

Ho Chi Minh

Software Dev (PHP, Java, JavaScript)

Ha Noi

05 PHP Developers (Up to $900)

Ha Noi

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ha Noi