Test Leader/Tester

Ha Noi , Ba Dinh, Núi Trúc
See map
Expired

The Job

 • Xây dựng kế hoạch kiểm thử tính phần mềm, sản phẩm
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử phần mềm
 • Thực hiện kiểm tra/kiểm thử tất cả các sản phẩm phần mềm trước khi được triển khai
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về tính năng, chức năng đầy đủ theo mô tả nghiệp vụ/khách hàng yêu cầu. Đảm bảo đạt chất lượng theo quy định của công ty, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch kinh doanh
 • Tiếp nhận, phân tích và xử lý phản ánh lỗi về dịch vụ sau khi đã triển khai
 • Tuân thủ quy trình kiểm thử phần mềm

Your Skills and Experience

 • Có hiểu biết quy trình quản lý chất lượng phần mềm như ISO, CMMi;
 • Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (bao gồm từ kiểm thử tính năng đến hiệu năng …)
 • Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm như Agile, Kanban .. và công cụ hỗ trợ phát triển, phầm mềm ghi lỗi …
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (TOEIC 800 là lợi thế).
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Payment, thanh toán điện tử là lợi thế.
 • Có kinh nghiệm lập trình java là lợi thế
 • Có kinh nghiệm sử dụng CSDL Oracle là lợi thế
 • Biết sử dụng các tool kiểm thử tự động và kiểm thử hiệu năng : lợi thế
 • Số năm kinh nghiệp: 01
 • Lương thỏa thuận, thử việc 3-6 tháng đánh giá ký hợp đồng lao động.
 • Thời hạn nạp hồ sơ: không giới hạn, Xem xét và phỏng vấn liên tục