05 Project Manager/BrSE (Up to $1500)

Da Nang , Hai Chau, Núi Thành
See map
Expired

The Job

 • Hiểu nội dung dự án, phụ trách trao đổi Q&A với phía offshore, hướng dẫn các thành viên ở offshore, kiểm tra tiếng Nhật ở sản phẩm mẫu, điều chỉnh nhiều vấn đề như là thay đổi spec… với người chịu trách nhiệm về điều chỉnh spec ở phía khách hàng...
 • Đôi lúc sẽ kiêm nhiệm cả vị trí PM hoặc SE về nghiệp vụ.

Your Skills and Experience

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm IT với những kỹ năng cần thiết sau đây:

Kỹ năng tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật tốt (~ trình độ N2), có khả năng giao tiếp với khách hàng, đọc hiểu/viết yêu cầu và thiết kế tài liệu.

Kỹ năng về kỹ thuật

 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình OOP(Java hoặc .NET, hoặc PHP...)
 • Kỹ năng về cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ SQL tốt.
 • Kỹ năng về front-end như là JavaScript, AJAX, jQuery, HTML/CSS, XML tốt.
 • Có kinh nghiệm về thiết kế phần mềm và thiết kế kiểm thử là một lợi thế.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt với cách tiếp cận logic và phân tích hợp lý.

Kỹ năng giao tiếp

 • Có thể giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các thành viên trong nhóm.

Yêu cần cần có

 • Cầu tiến, nỗ lực để đạt được mục tiêu bản thân đề ra
 • Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc
 • Khả năng chịu áp lực
 • Tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc