05 PHP Developer (Laravel, VueJS)

Kiwi Advanced Technologies
12A, tầng 12 toà Việt Á, số 09 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cau Giay, Ha Noi
3 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Online/Offline working mode
 • Dynamic workplace
 • High salary and good benefits

Job Description

Kiwi Advanced Technologies (KAT) is looking for talented and experienced PHP Developers for our Development Team in Hanoi. 

 • Responsible for writing server-side web application logic.
 • Write code for analyzing, developing and testing complete products.
 • Develop web services (frontend, backend) for new products.
 • Develop algorithms, data structure and other programs for multiple purposes.

Kiwi Advanced Technologies tuyển dụng vị trí Lập trình viên phát triển website tại Hà Nội

 • Chịu trách nhiệm viết logic ứng dụng web server-side
 • Viết code phân tích, phát triển và thử nghiệm các sản phẩm hoàn chỉnh.
 • Phát triển các dịch vụ web (frontend, backend) cho các sản phẩm mới.
 • Phát triển các thuật toán, cấu trúc dữ liệu và các chương trình khác.

Your Skills and Experience

 • Education level: Bachelor degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or equivalent.
 • Year of experience: at least 1 years of experience as a PHP developer.
 • Experience in VueJS, HTML, CSS, jQuery, AJAX, JavaScript is a Plus.
 • Experience in MySQL will help you
 • Experience in MVC framework such as Laravel, CodeIgniter, Symfony,.., is a Plus.
 • Enough communication and language skill to work with Japanese or English.

 

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành tương đương.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm PHP Developer.
 • Có kinh nghiệm về VueJS, HTML, CSS, jQuery, AJAX, JavaScript.
 • Có kinh nghiệm về MySQL.
 • Có kinh nghiệm về MVC Framework như Laravel, CodeIgniter, Symfony,… là một lợi thế.
 • Có thể giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Why You'll Love Working Here

 • 20.000.000 - 35.000.000 VND per month
 • Flexible working mode (work from home or work at office)
 • New training for Advanced Tech (AI, Blockchain development)
 • Quarterly Bonus 4 times a year
 • Follow Social Insurance & Vietnamese Labour Law
 • Various training on trending technologies, best practices, and soft skills
 • Meeting with a variety of clients
 • Company trip and quarterly team building activities.
 • Supportive, fun and flexible work environment that values innovation, creativity and new ideas.

 

 • Lương 20.000.000 - 35.000.000 VND
 • Chế độ làm việc tại nhà hoặc văn phòng linh hoạt
 • Được đào tạo về Advanced Tech (AI, Blockchain)
 • Thưởng quý hàng năm
 • Các chế độ BHXH theo luật Lao động
 • Cơ hội học hỏi về công nghệ hiện hành, các kỹ năng mềm
 • Gặp gỡ đa dạng đối tượng khách hàng
 • Du lịch công ty và các hoạt động team building
 • Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.
Kiwi Advanced Technologies