05 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi , Thanh Xuan, To Vinh Dien
See map
Expired

Top 3 Reasons To Join Us

  • Công nghệ Web mới nhất
  • Làm việc với chuyên gia
  • Quy mô dự án triệu Users

The Job

Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng
• Xây dựng các ứng dụng ASP.NET MVC với AngularJS dựa trên nền tảng công nghệ WEB mới nhất ASP.NET ZERO (sẽ được đào tạo bài bản từ đầu).
• Theo sát quy trình phát triển từ ý tưởng, triển khai, testing và đưa vào ứng dụng
• Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế để tạo tính tương thích của coding và giao diện.
• Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty
• Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Your Skills and Experience

• Có hiểu biết về C# ASP.NET (MVC), HTML, CSS, SQL, bootstrap, …

• Hiểu biết về công nghệ ASP.NET Zero là một lợi thế

• Hiểu biết và quen làm việc với Docker, Jenkins, CI/CD là một lợi thế

• Có tư duy logic và lập trình

Why You'll Love Working Here

- 12 Vacation days, 4 sick days and Holiday.
- Paid foreign language school English.
- Paid Health and Life insurance for employees.
- Opportunity to travel abroad.
- Salary based on your abilities and contribution.
- Professional working environment.
- Profit Sharing