04 Business Analyst

Sailing Tower Building, District 1, Ho Chi Minh
See map
Ha Noi
17 days ago

The Job

 • Tiếp nhận, quản lý toàn bộ các yêu cầu cho phòng Phát triển Ứng dụng Web và Di động; phân tích, đề xuất và cung cấp giải pháp;
 • Xây dựng và quản lý và tất cả các tài liệu phân tích nghiệp vụ;
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hàng năm cũng như các kế hoạch dự án được giao và yêu cầu nguồn lực tương ứng;
 • Tham gia, hỗ trợ và dẫn dắt nhóm kiểm thử (testing);
 • Tham gia, hỗ trợ và xác định lỗi trong quá trình vận hành;
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch các yêu cầu thay đổi;
 • Đề xuất giải pháp mới để đáp ứng chiến lược phát triển của VIB ;
 • Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo phòng về các vấn đề phát sinh và vướng mắc;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán;
 • Có tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm về phân tích dự án phần mềm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin trong các tổ chức định chế tài chính hoặc ngân hàng;
 • Có tối thiểu 3 năm (Chuyên viên cao cấp) / 2 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm về Công nghệ Thông tin trong các tổ chức định chế  tài chính hoặc ngân hàng về kiểm thử phần mềm;
 • Tiếng Anh – lưu loát.